Afficher ce site en français | View this website in English

LIVE2020 maakt 105.000 euro vrij voor getroffen livemuzieksector

dinsdag 1 september 2020 - 09:44

De voorbije maanden zamelde het solidariteitsfonds LIVE2020 geld in om financiële steun te bieden aan de zwaar getroffen livemuzieksector. Vanaf vandaag – 1 september – wordt een eerste schijf van 105.000 euro vrijgemaakt en kunnen individuen en organisatoren een aanvraag indienen. De beoordeling gebeurt door een onafhankelijke jury op basis van vooraf bepaalde criteria.

Hartverwarmende acties

De voorbije maanden ontving LIVE2020 mooie giften van particulieren. Maar ook de sector draagt bij. Graspop Metal Meeting en Dour Festival maken de opbrengst van hun merchandiseverkoop over aan het fonds, Rock Werchter de opbrengst van de zomerbar. Er zijn tig hartverwarmende acties: de AB verkoopt mondmaskers ten voordele van LIVE2020, Brewfever doneert 5% van de verkoop van hun ambachtelijke bieren, de Sportpaleis Groep organiseert Bike for LIVE2020, Kop Op veilt kunstwerken t.v.v. LIVE2020. Zo werd ondertussen 165.000 euro ingezameld.

Overheidssteun blijft nodig

Vanaf vandaag en tot uiterlijk 8 oktober 2020 kunnen individuen en organisaties een online aanvraag indienen. Het solidariteitsfonds is er enerzijds voor de meest getroffen collega’s uit de sector, anderzijds om relance-initiatieven te ondersteunen, zodat livemuziek – op een veilige manier – weer mogelijk gemaakt wordt.

“De zwaarst getroffenen uit onze sector die het moeilijk hebben om persoonlijk de eindjes aan elkaar te knopen, kunnen een toelage van 750 euro aanvragen. Kleine en middelgrote muziekorganisaties die financiële steun nodig hebben om een event mogelijk te maken en voor wie de relancekosten een pak hoger oplopen dan de mogelijke inkomsten, kunnen aanspraak maken op een toelage tot 1.500 euro”, aldus Coralie Berael, woordvoerder van LIVE2020 en venue manager van Vorst Nationaal.

LIVE2020 benadrukt dat deze eerste schijf van financiële steun absoluut geen alternatief is voor de steunmaatregelen van de overheden. Deze sector heeft een extra financiële reddingsboei nodig van minstens ettelijke tientallen miljoenen, en daarvoor kijken we rechtstreeks naar de verschillende overheden in ons land.

Hoe wordt steun toegekend?

De selectie van de kandidaatsdossiers wordt toevertrouwd aan een onafhankelijke, evenwichtig samengestelde jury met leden uit beide zijden van de taalgrens. De leden ervan zetelen op basis van hun ervaring en beroepskwalificaties in de jury. De juryleden zijn niet afgevaardigd door een structuur, instelling of vereniging.

Een gedetailleerd overzicht van de criteria voor individuen en de criteria voor relanceprojecten lees je op de website van de Koning Boudewijnstichting. In november 2020 worden de resultaten bekend gemaakt.

Ondertussen kan iedereen de livemuzieksector nog steeds een hart onder de riem steken door een gift over te maken, een solidariteitsactie te steunen of er zelf één te organiseren.

Meer info op www.live2020.be en www.bikeforlive2020.be.